Pomáháme lidem závislých na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu a motivaci vedoucí k trvalé abstinenci. V našem zařízení najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami, nebo pomoc a radu pro své blízké.

Program je pobytový, zaměřený na získání a udržení abstinence od návykových látek, osobnostní růst, obnovu vztahů a zdravého zázemí pro budoucí návrat do osobního života, je členěn do tří etap po třech až 6 měsících. Celková délka programu je zhruba 12 měsíců. Celkem máme k dispozici 16 lůžek. Volná kapacita

Tým je složený ze zkušených pracovníků, kteří prošli výcvikem pro práci se závislými. 

Spolupracujeme:
- s církvemi a jejich komunitami, tak aby klienti mohli nalézat vztahy mimo prostředí závislosti, získat podporu v hledání práce, bydlení a případně další poradenství a pastoraci
- s praktickými lékaři a psychiatry
- s probační a mediační službou, tak aby klienti s alternativními tresty mohli část z nich během programu odpracovat. 

Klienti, kteří se nemají po programu kam vracet, mohou využít náš program Re-enter, který nabízí až 6 měsíční bydlení a poradenství, v oblasti zvládání hospodaření, dluhů, stresu a osobního plánování.

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás můžete obrátit, ať jste se do problémů dostal vy sám osobně anebo váš blízký či známý.

V případě zájmu o program nebo poradenství využijte naši help-linku  nebo emailovou adresu helplinkapostovice@gmail.com, kam také zasílejte žádost o přijetí 

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

stáhněte si žádost, vyplňte nám ji a zašlete na adresu: helplinkapostovice@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Lada téměř skončila svůj život pod koly metra. Ve středisku našla cestu ven ze závislosti na heroinu. Tom zase ze závislosti na pervitinu. Po programu spolu začali chodit, vzali se a dnes vychovávají š děti, které Tom dostal do péče. 

Mobirise Website Builder

Lada a Tom

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Kde nás najdete

Teen Challenge Int. ČR, Poštovice 1, Poštovice 273 72

Help - linka

+420 733 788 788

Email

helplinkapostovice@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

Created with Mobirise