Nacházejí v TC východisko z krize i lidé, kteří mají jiné problémy než s drogami?
Neomezujeme se na ty, kteří berou drogy. Pomáháme lidem, jejich život ovládá závislost. Ta se vedle drog může týkat i alkoholu, hracích automatů, sexu, může jít o poruchy příjmu potravy…

Jak staří jsou vaši klienti?
Od 17 let výš – horní hranice není uzavřená. Drogově závislí převažují mezi 20. a 30. rokem, alkoholici přicházejí starší. Většinou si totiž myslí, že nemají problém, když u nás pije kdekdo.

Co prožívají ti, kteří se prostřednictvím programu Teen Challenge chtějí vyrovnat se závislostí?
Účastní se rezidenčního programu trvajícího 12 – 18 měsíců. Na dobu pobytu jim lékař může vystavit neschopenku. Součástí pobytu, který se musí obejít bez drog, alkoholu i bez kouření, je například práce v dílnách, při rekonstrukcích, vaření, praní...  Zahrnuje skupinové i osobní poradenství směřující k řešení problému, jenž vedl k závislosti na drogách. Je založeno na příbězích bible.

Jste křesťanskou organizací. Znamená to, že nabízíte pomoc pouze věřícím?
Není podmínkou, aby člověk přišel jako věřící. Koneckonců kdyby byl věřícím, který víru praktikuje, patrně by se nestal závislým.

Pokud k vám nastoupí někdo kdo není věřící , snažíte se ho přesvědčovat, nebo to necháváte na osobě volně se rozhodnout? Marie

Dobrý den Marie
Je to trochu složitější. V praxi je to tak, že celý program stojí na křesťanských základech a není deklarován jako typická psychoterapeutická komunita. Ti, kdo do něj nastoupí většinou již mají nějaký vztah ke křesťanským hodnotám, nebo prožili konverzi - jsou věřící, ale nejsou sami schopni svou závislost zvládat. Každý klient tak v rámci pobytu musí absolvovat různé aktivity, ve kterých se nutně setkává s křesťanskými východisky pro život. Používáme bibli jako prostředek k tématům, která je potřeba řešit (odpuštění, vyrovnání se s minulostí, hněvem, závislostí, vztahovými problémy, charakterem, zlozvyky, či hledání odpovědí na další otázky, atp.). V rámci programu jsou také modlitební chvíle (samozřejmě, že nikoho nenutíme se modlit, nicméně kontemplace a meditace je také východiskem i pro setkávání se se sebou samým v kontextu vztahu). Toto vše jistě má na člověka vliv. Vše se snažíme vždy provádět tak, aby každý měl možnost svobodné volby, programové aktivity jako takové jsou však jako i u jiných terapeutických komunit povinné. Víra ve smyslu křesťanské není podmínkou pro setrvání v programu a v minulosti se vždy našli klienti, kteří dnes po programu abstinují a křesťanské hodnoty vycházející z praxe bible a obracející se zpět do praktického života, jim pomohly nalézt jejich vlastní směr, aniž by sami sebe považovali za věřící natož křesťany. A naopak ne všichni tzv. věřící program dokončili a jsou dnes abstinující. V rámci programu je jakási desetidenní nultá fáze, kde klient může poznat program a zvážit všechny informace, které mu dají celý pohled na možnosti týkající se jeho osoby a podpory pro budoucí svobodu od závislosti. Většina těch kdo k nám, ale přichází jsou lidé doporučení z práce církví, věřících, takže mají povědomí o tom, že se v programu setkají s vírou a duchovními aktivitami. Zároveň probíhá i před vstupní pohovor, kde se žadatel dovídá zásadní informace o podmínkách a typu programu. Jednoduchá odpověď tedy neexistuje. V každém případě to, zda někdo chce nebo nechce být věřící, nemůže být vynuceno na základě přesvědčování, manipulace, vydírání, ale na základě vlastního rozhodnutí, které samozřejmě stojí na informacích. Dále pokud klient chce změnit svůj život a stát se abstinentem, nicméně má pocit, že by rád pokračoval v sekulárně zaměřeném programu, vždy se snažíme pomoci tuto léčbu zprostředkovat. Obecně víra vynucená je nanic, a pokud bychom ji dosáhli přesvědčováním, pak stejně v praxi bude natolik slabou, že neprojde dveřmi programu po klientovu dokončení programu.

Kde najdu informace o další pomoci v rámci České republiky?
Nejjednodušší je otevřít interaktivní mapu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Otevři

Jaké jsou nejčastější příčiny závislosti?
Je to velmi individuální. Může to být hněv či neschopnost ovládnout jinak pocity frustrace, bolesti, odmítnutí…, setkáváme se s následky zneužívání psychického, fyzického i sexuálního, s důsledky zakomplexovanosti, s vlivy neúplné rodiny…, ale taky nuda, tlak vrstevníků nebo zvědavost.

Čím se liší pobyt ve vašem středisku od psychiatrických léčeben?
Nemyslím, že je třeba hledat rozdíly. Důležitý je cíl, ke kterému směřujeme. Podstatné však je, že TC poskytuje dlouhodobý léčebný program, který poskytuje více možností vyřešit problémy spojené s užíváním drog, ať již osobnostního charakteru (postoje, dovednosti, zranění, emoce…) nebo sociální situaci (soudy, rodinné vztahy, dluhy, práce a bydlení…).

Co má udělat člověk, který cítí, že by mu mohl pomoci pobyt ve vašem centru?
Přijít, kontaktovat se, tak získá veškeré potřebné informace pro nástup do některého z našich programů. Podstatná je motivace a vůle změnit životní styl. Ostatní se dá vyřešit, třeba i problémy s penězi.

Jak je to s placením za pobyt ve vašich zařízeních?
Nejsme státní organizací, takže si účastníci pobytů hradí sami část nákladů spojených s bydlením a stravou. Je ale možno přijmout i lidi, kteří aktuálně nemají příjem.

Mám přítele, který bral drogy. Dnes tvrdí, že nebere. Chtěla bych mu pomoci. Nevím, ale jak.
Mnoho mladých lidí se dostalo k drogám právě proto, že se „snažilo pomoci svému kamarádovi nebo přítelkyni. Brát drogy neznamená pouze užívat nějakou látku, po které je někomu dobře a pak se z toho vyspí. Závislý prochází díky droze velkou změnou osobnosti, stává se sobě středným, orientovaným na svůj vlastní prospěch. Naučí se jak využívat své okolí pro ochranu svých zájmů (drogy) a kamarádi jsou na ráně první. Pomoc nezkušeného může pravděpodobně také povede k spolu-závislosti, většinou citové závislosti na závislém, která se projevuje přebíráním zodpovědnosti za jeho průšvihy, za bolest způsobenou nedostatkem drogy. Není výjimkou, že pomáhající nakonec pomáhá závislému sehnat jeho dávku drogy v domnění, že mu tím pomůže. To vše velmi často končí osobní bolestí pomáhajícího, frustrací z „nevděčnosti“, popřením vlastní osobnosti.

1. Pokud tedy máš takového přítele, dej mu najevo, že potřebuje odbornou pomoc. Někdy stačí, že si popovídá z někým, kdo rozumí tomu, co prožívá. Dnes je mnoho zařízení, která poskytují anonymní poradenství, TC je jedním z nich.
2. Přeruš svůj vztah, pokud vidíš, že jeho postoje nebo chování se nemění.
3. Sama se poraď s odborníky.  Otevři

Co přispívá k rozhodnutí začít brát drogy.
1. Alkohol a cigarety.
U mladých lidí, kteří pijí a kouří, je větší pravděpodobnost, že začnou brát drogy. Uvědomte si také, že cigarety a alkohol zničí více lidí a rodin než drogy.
2. Nízké sebevědomí.
Mladí lidé, kterým se nepodařilo ničeho dosáhnout a mají nízké sebevědomí, mají pocit, že nemají co ztratit. Jsou přesvědčeni, že se jim stejně nikdy nepodaří splnit to, co od nich druzí očekávají a že nemají žádnou hodnotu.
3. Užívání drog u přátel nebo v rodině.
Většině mladých lidí nabídl drogu kamarád. Pokud někdo ve vaší rodině bere drogy nebo pije alkohol, nebo pokud má vaše dítě takové přátele, je riziko, že začne samo drogy užívat, velmi vysoké. V Bibli je napsáno, že špatná společnost kazí mravy. Přátelé mají na vaše dítě buď dobrý nebo špatný vliv. Více se dovíte v Poradna/Rady rodičům

Jsem věřící a chtěl bych pomáhat.
Obrať na nás prostřednictvím emailu, budeme tě kontaktovat o možnostech zapojení individuálně. Adresa je tcsluknov@gmail.com

Co dělat?
Dobrý den, můj o 10 let starší bratr je alkoholik. Před pár dny byl propuštěn z psychiatrické léčebny, protože vypil při vycházce 1 pivo a samozřejmě nafoukal. Do léčebny se dostal dobrovolně a vše vypadalo slibně, po měsíci však nastala tato situace, že je znovu ve starých kolejích....Bydlí s našimi rodiči v jednom bytě a vztah s naší mamkou je založen na vzájemné citové závislosti. Mamka se nechce hnout z bytu, protože bratra chce hlídat a bratr jen leží v posteli, málo jí a obávám se dalších alkoholových návalů...Brácha pije cca 10 let tvrdý alkohol a pobyt v léčebně před několika dny byl jeho první. Celá rodina touto situací velmi trpí a hlavně tedy naši rodiče bydlící s bráchou doma. Já jsem věřící ale brácha a naši ne. Co tedy dělat? Je možné aby brácha (pokud by chtěl) započal léčbu u vás? Navíc je bratr velmi uzavřený a je těžké s ním komunikovat - jeho nálady se velice střídají. Dík za odpověď. Klára

Odpověď Kláře

Bylo by dobré, aby jsi si ty sama i tvá matka přečetla něco o spoluzávislosti, blízcí závislého většinou jednají vůči závislému velmi neefektivně, čehož důsledek je prohlubovaní závislosti závislého na samotné návykové látce, ale také na prostředí, ve kterém je mu poskytována nezdravá podpora.Vliv na samotné blízké, také není zanedbatelný, postupně se projevuje úzkost, hněv, deprese, ztráta kontroly a vlastních životních hodnot, míra naděje na změnu klesá s časem, články najdeš zde: PORADNA.
K tvému bratrovi. Léčba u nás možná je, je však nutný předběžný pohovor. Situace, kdy mu rodiče poskytují komfortní zázemí jej sice pomáhá v oblasti zázemí, ale v konečném důsledku , tím, že nečelí důsledkům svého jednání, se jeho závislost a neschopnost z ní vyjít jen prohlubuje. Čím dřív dojde k nějaké konkrétní změně, tím líp. U alkoholiků hraje věk a délka užívání poměrně důležitou roli, ve smyslu možné úzdravy. Bratr, pokud se rozhodne pro léčbu, by měl znát charakter programu viz: informace pro klienty a samozřejmě sám vyplnit žádost o přijetí. Samozřejmě můžeš ty nebo tví rodiče vyhledat pomoc a radu, klidně se obrať na našeho pracovníka na help lince.
Problém spoluzávislosti je také popsán v článku "jak pomoci a přitom neublížit"

Odebrání svéprávnosti
​Máte u vás i klienty bez svéprávnosti, je možné vůbec takové lidi přijmout, tedy pokud to soud takto nařídí...? Marek

Odpověď Markovi
Marku, jsme zařízení, které neposkytuje soudní léčbu, ale jistě by soudce mohl za určitých podmínek toto nařídit. Otázkou je, důvod vzetí svéprávnosti. Pokud je to duální diagnóza, tedy osoba vedle závislosti trpí ještě nějakou další psychickou poruchou, pak v tomto případě je to důvod pro nepřijetí takového klienta do programu, viz kritéria přijetí.  V týmu nemáme žádné psychiatry ani psychology, a tak by tato pomoc byla problematická. Obecně je vždy potřeba se osobně domluvit, vzetí svéprávnosti má jistě své příčiny a je potřeba zvážit možné perspektivy. V každém případě je vhodnější takovéto eventuality konzultovat telefonicky nebo osobně.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

stáhněte si žádost, vyplňte nám ji a zašlete na adresu: helplinkapostovice@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Lada téměř skončila svůj život pod koly metra. Ve středisku našla cestu ven ze závislosti na heroinu. Tom zase ze závislosti na pervitinu. Po programu spolu začali chodit, vzali se a dnes vychovávají š děti, které Tom dostal do péče. 

Mobirise Website Builder

Lada a Tom

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Kde nás najdete

Teen Challenge Int. ČR, Poštovice 1, Poštovice 273 72

Help - linka

+420 733 788 788

Email

helplinkapostovice@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

This web page was built with Mobirise