POMÁHEJ LIDEM VE SVÉM OKOLÍ NAJÍT POMOC
1. Sdílením informací z našich sociálních sítí na svých sociálních sítích, ve svém okolí, v církvi, atp. (dát příležitost, to se mi líbí“)
2. Předáním kontaktu na lidem, o kterých víš, že by potřebovali pomoci, těm, kdo jsou ti blízko a mají problémy se závislostí. (www.propojenagenerace.cz)
3. Zapojením se jako dobrovolník pro práci s lidmi ve svém okolí, církvi. Pokud o tom uvažuješ, kontaktuj nás!             

DOBROVOLNÍK VE STŘEDISKU 
Přijeď a vyzkoušej si, jaké to je být součástí služby TC, pomůžeme ti zjistit, co můžeš závislým nabídnout, zjistíš jak moc sám jsi schopen pomáhat, zjistíš, co je potřeba udělat pro to, aby bylo možné pomáhat lidem ve tvém okolí. Dobrovolníci u nás mají možnost přijíždět nepravidelně podle dohody, nebo s námi strávit čas dlouhodoběji. 

MODLITBY
Prosím najděte si pravidelný čas a modlete se spolu s námi za:
- Moudrost v zajištění prostředků na službu.
- Za služebníky, kteří slouží závislým ve středisku a jejich blízkým.
- Za klienty našich programů, kteří velmi často bojují s pro ně nezvladatelnými problémy, aby nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým.
- Za služebníky, kteří by pomáhali závislým ve svém okolí (www.livingfree.cz)

Mobirise Website Builder

Jak můžeš pomáhat

Téměř nikdo ze závislých nebo jejich blízcí nevyhledají pomoc sami. Většinou to bývá někdo z rodiny, přítel či kolega, který chce závislému pomoci. Často bohužel neví jak a kam jej nasměrovat.
Chceme, aby nalezení pomoci bylo co nejjednodušší, a bylo pro kohokoli snadné, předat lidem v jejich blízkosti kontakt na informační centrum, a tak jim pomoci udělat první krok k vymanění se z prostředí závislosti.  www.propojenagenerace.cz

Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

stáhněte si žádost, vyplňte nám ji a zašlete na adresu: helplinkapostovice@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Lada téměř skončila svůj život pod koly metra. Ve středisku našla cestu ven ze závislosti na heroinu. Tom zase ze závislosti na pervitinu. Po programu spolu začali chodit, vzali se a dnes vychovávají š děti, které Tom dostal do péče. 

Mobirise Website Builder

Lada a Tom

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Kde nás najdete

Teen Challenge Int. ČR, Poštovice 1, Poštovice 273 72

Help - linka

+420 733 788 788

Email

helplinkapostovice@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

Designed with Mobirise web theme